Македонија

Бескаматни кредити, субвенции на придонесите за вработените

од 50%, како дел од првиот пакет економски мерки за помош на стопанството

Соопштение за јавност

Република Северна Македонија како и светот, се соочува со еден од најголемите предизвици – заштитата на здравјето на сите наши граѓани во борбата против коронавирусот.

Иако здравјето е пред се` и претставува врвен приоритет во секое општество вклучително и нашето, сепак потребна е подготвеност, голема поддршка и помош од страна на институциите – државата во стопанството.

За таа цел, Владата веќе подготви првични пакет мерки за најзагрозените сектори, како туризмот, угостителството и транспортот, со цел полесно справување со последиците од настанатата состојба поради Корона вирусот.

Првата мерка донесена од Владата се однесува на директна финансиска поддршка на ликвидноста кај микро, мали и средни компании од страна на Македонската банка за поддршка на развојот. При тоа обезбедени се вкупно 5.7 милиони евра со кои ќе се кредитираат директно компании поради неликвидност, односно компании погодени од коронавирусот.

Секоја компанија, во зависност од бројот на вработени, ќе може да добие од 3 до 30 илјади евра. Микро компаниите, до 10 вработени, ќе може да подигнат кредит од 3 до 5 илјади евра, малите компании со 10 до 50 вработени, ќе може да подигнат кредит од 10 до 15 илјади евра и средните компании со 50 до 250 вработени, ќе може да подигнат кредит од 15 до 30 илјади евра. При тоа, се работи за бескаматни кредити со грејс период 6 месеци, а рокот на отплата до 2 години.

Втората мерка се однесува на поддршка за компаниите во делот на исплатата на плати односно субвенционирање на придонесите за вработените до 50% , целта е зачување на секое едно работно место.

Субвенционирањето на придонеси се однесува на месеците април, мај и јуни од 2020 година, под услов компанијата да не го намали бројот на вработените под бројот на вработени во месец февруари од 2020 та година, компанијата да не исплати дивиденда во текот на 2020 година до денот на поднесувањето на годишна сметка и компанијата да нема исплатено награда-бонус по влегување во сила на мерката. Оваа мерка директно е насочена да им помогне на компаниите што оствариле послаби финансиски резултати во 2020 поради коронавирусот.

Останати мерки се и намалувањето на основната каматна стапка на Народната банка на ниво од 1,75% која треба да придонесе за натамошно намалување на цената на финансирање на претпријатијата и населението.

Ослободувањето од аконтациите од данок на добивка за фирмите од индустриите погодени од корона кризата за април, мај и јуни кои ќе ја помогнат нивната ликвидност.

Намалување на законски затезната камата за 50% или од 10 на 5% и од 8 на 4%, како и намалување на казнената камата за јавни давачки од 0,03 % на 0,015% односно за 50%.

Министерството за економија пак предлага сите средства кои се предвидени за развој, промоција и поддршка на туризмот да се пренаменат во Фонд за туризам со цел да се обештети туристичката дејност .

Ова се само дел од мерките на Владата на Северна Македонија кои беше одлучено да се спроведат како првични мерки за најзасегнатите сектори,со отворена можност тие да се дополнуваат и воведуваат нови со цел полесно справување со кризната состојба која ја донесе оронавирусот во нашата држава.

Социјалдемократскиот сојуз на Македонија апелира до граѓаните на почитување на досегашните превентивни мерки донесени од Владата на Република Северна Македонија и убедени сме само заедно ќе успееме да ја пребродиме и здравствената и екномската криза.

Заштитувајќи се себеси ги штитиме сите околу нас!

 

извор/сдсм

Покажи повеќе
Назад на горното копче
mk_MK
sq mk_MK
Затвори